begeleiding

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding bieden we zoveel mogelijk bij jou als cliënt aan huis of op de plek waar je op dat moment verblijft. Soms spreken we op kantoor af als het bijvoorbeeld nodig is gebruik te maken van een computer of printer. De meeste vragen gaan om ondersteuning bij financiën, huishouden, opvoeding, verslaving, vrienden maken, vrije tijdsbesteding, dagbesteding of werk. Om te zorgen dat jij je doelen kunt halen, werken we waar mogelijk samen met je familie, vrienden, buren of andere instanties.

 

De begeleiders werken samen met jou aan jouw doelen. Samen bedenken jullie acties waardoor je leert en ontwikkelt. Ook zijn er wekelijkse voortgangsgesprekken. Als je een actie niet alleen kunt doen, dan doe je dit samen met je begeleider. Ook het versterken van jouw sociale contacten en netwerk vinden wij belangrijk.

Begeleiders kunnen helpen met dagelijkse activiteiten, zoals koken en boodschappen doen, maar ook met het onderhouden van contacten met familie, vrienden en instanties. Ze ondersteunen bij het zoeken naar (vrijwilligers) werk en het streven naar een zinvolle dagbesteding, zoals sporten. Persoonlijke doelstellingen worden in het begeleidingsplan opgenomen.

De begeleider stelt samen met de bewoner een begeleidingsplan op. Hierin wordt onder andere vastgelegd naar welke doelen wordt toegewerkt, bijvoorbeeld een zinvolle dagbesteding of het uitbreiden van het sociaal netwerk.