Financieel beleid

Stichting Fidem Zorg biedt wonen, begeleiding, verzorging, verpleging, dagbesteding aan. Zij bepaalt een dagtarief wat de cliënt zelf betaalt. De cliënt kan vervolgens zelf bepalen of hij kosten terugvordert. De cliënt kan kosten declareren bij de zorgverzekeraar zoals medicijnkosten, huisartskosten. Hij kan ook indicatie aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) en laten uitkeren als persoonsgebonden budget (PGB), waarmee hij deze kosten vergoedt.

Kostenbesparing

Dit bereiken wij door onder meer het combineren van verschillende functies. Hierdoor wordt een aanzienlijke besparing op de kosten bereikt. Onze medewerkers zijn allen een begeleider, de gedragswetenschapper is ook tevens begeleidster zo ook de geestelijk verzorger.