Beleid

Zoals eerder gesteld is een goede zorgverlening voor de cliënt van groot belang voor Stichting Fidem Zorg. Dit wordt gewaarborgd door een goede psychotherapeutisch milieu te creëren in onze zorginstelling. 

Stichting Fidem Zorg ontwikkelt activiteiten op het gebied van beschermd wonen, ambulante zorg en dagbesteding. Stichting Fidem Zorg onderscheidt zich van andere instellingen door zich voornamelijk te richten op allochtone mensen binnen onze samenleving. Met name allochtone mensen vinden het vaak moeilijk hun weg in onze maatschappij te vinden en ontwikkelen derhalve problemen op het emotionele en psychosociale vlak. De behandeling van deze mensen geschiedt bij Stichting Fidem Zorg door een aangename therapeutisch klimaat te creëren. Daarbij maken we gebruik van de volgende kernwaarden: nabijheid, aandacht en respect. Deze waarden zijn van groot belang voor onze cliënten, die vaak afkomstig zijn uit culturen waarin dezelfde waarden nadrukkelijk een rol speelt

nabijheid

nabijheid

hands, close, emotions

aandacht

handshake, regard, cooperate

respect