clientenraad

Cliëntenraad

Stichting Fidem Zorg heeft een de cliëntenraad ingesteld volgens de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. De cliëntenraad heeft recht op overleg, recht op advisering, recht van enquête en recht op beïnvloeding van samenstelling van bestuur. 

De cliëntenraad heeft recht op het afvaardigen van een haar leden ter deelname aan de raad van toezicht als volwaardig lid. De cliëntenraad is samengesteld uit een viertal leden, met een zittingsduur van drie jaar. De instelling informeert de cliëntenraad minimaal twee keer per jaar over het beleid en de beleidsvoornemens voor het komende jaar.