Gedragscode

Binnen Stichting Fidem Zorg is een gedragscode van toepassing, waarin uiteengezet wordt wat wij van elkaar verwachten. Begrippen als respect voor elkaar, afspraken nakomen, verantwoordelijk zijn, privacy en met elkaar in gesprek blijven nemen daar een centrale plaats in.

De gedragscode is een hulpmiddel voor medewerkers en cliënten om te blijven denken aan hetgeen waar het om gaat: waarde toevoegen aan de kwaliteit van zorg en welzijn. Belangrijke factoren zijn daarin het behouden van een goede werksfeer, zorgen voor elkaar, grenzen afbakening en verduidelijking van de gebruikte normen en waarden binnen de organisatie. De gedragscode maakt onderdeel uit van het kwaliteitsmanagementsysteem