Bestuur en Organisatie

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het besturen van de organisatie. Dit houdt onder meer in dat zij verantwoordelijk zijn voor het behalen van de doelen van de organisatie, de strategie, het beleid en de resultaten daarvan. Daarnaast is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie en de financiering. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Toezicht

De Raad van Toezicht heeft een adviserende rol met betrekking tot de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Het bestuur van Stichting Fidem Zorg vraagt advies bij belangrijke beslissingen aan de Raad van Toezicht. Daarnaast houdt de Raad van Toezicht oog op de maatschappelijke functie van de organisatie. Het beleid en de uitvoering van de directie wordt door de Raad van Toezicht getoetst aan maatschappelijke belangen.