Zoek je hulp of begeleiding?

Stichting Fidem Zorg is een organisatie in ontwikkeling en groei. Bij de ontwikkeling en groei staan de cliënten centraal. Stichting Fidem Zorg biedt ook  begeleidend wonen aan cliënten waarbij de kwaliteit hoog in het vaandel staat. Cliënten met verschillenden behoeften op het gebied van begeleidend wonen kunnen bij ons terecht.

Kort gezegd biedt Stichting Fidem Zorg opvang en begeleiding voor mensen met een woonprobleem. Omdat ieders situatie anders is en we ook veel maatwerk leveren, ziet de hulp er vaak verschillend uit.

Heb je wel een plek om te wonen, maar zijn er andere knelpunten in je leven, waardoor zelfstandig wonen lastig is? Ook dan kan Stichting Fidem Zorg je begeleiding bieden. Deze begeleiding kan ook nazorg zijn, bijvoorbeeld omdat je uit de opvang of RIBW komt, of omdat je een beschikking hebt gekregen van je gemeente.

Bij ambulante begeleiding kijken we naar de reden van je vraag en welke doelen je hebt. Ook de hoeveelheid uren begeleiding spreken we af. Binnen het traject werken we herstelgericht. De ambulante begeleiding die Stichting Fidem Zorg biedt kan zowel individuele begeleiding zijn als groepsgerichte begeleiding.

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding bieden we zoveel mogelijk bij jou als cliënt aan huis of op de plek waar je op dat moment verblijft. De begeleider stelt samen met de bewoner een begeleidingsplan op. Lees verder...

Groepsgerichte begeleiding

Groepsbegeleiding wordt ook wel dagopvang of dagbegeleiding genoemd. Voor iedereen is het belangrijk om een doel te hebben, om de dagen zinvol door te brengen. Lees verder...

Het zorgplan is een belangrijk onderdeel van de begeleiding. Hier is gelijkheid een belangrijk aspect. Wanneer een cliënt betrokken is bij het opstellen van het zorgplan, is de kans groter dat de afspraken nagekomen worden (therapietrouw). De doelen staan hierdoor dichterbij de cliënt. De cliënten hechten waarde aan het meebeslissen van de zorgdoelen. Ook heeft dit invloed op de doeltreffendheid en geschikte zorg.